Tuesday, 14 February 2017

Projek BRIT - Pertambahan Kemudahan Awam Bawah Program Transformasi PengangkutanSatu satu nya pemimpin yang mengambil berat berkenaan pengangkutan untuk rakyat ada lah Datuk Seri Najib Razak Tun Razak.

Di bawah program Transformasi Pengangkutan nya telah banyak di lihat kemajuan yang memberi manfaat kepada rakyat.

Datuk Seri Najib percaya kemajuan pengangkutan awam harus di laksana kan segera sebelum kepadatan penduduk dan peningkatan harga tanah yang terbabit  dalam projek pengangkutan rakyat di mana kos pengambilan tanah sangat mahal dan tinggi.

Selain bertujuan mengurangkan pergantungan rakyat  kepada kenderaan sendiri ia jugadi perbaiki untuk meningkat kan taraf negara maju .

Paling utama ada lah penambahbaikan mode ttransportasi ada lah untuk  mengurang kan kesesakan lalulintas.

Dalam proses ke arah memajukan pengangkutan awam satu lagi kemajuan industri pengangkutan awam darat dapat di rasai oleh rakyat apabila SPAD mempelawa industri player ini yang di rasakan mampu memenuhi hasrat kerajaan untuk menghantar permohonan tender membida projek BRT Kuala Lumpur  - Klang disepanjang Lebuh Raya Persekutuan.

Cara tender terbuka ini menunjukkan bahawa kerajaan mengamalkan perkhidmatan yang profesional yang mana akan melihat keupayaan dari segenap aspek meliputi skop pelaksanaan termasuk perancangan keseluruhan projek, mereka bentuk, kewangan, membina, mengendali, menyelenggara dan menaik taraf projek BRT Kuala Lumpur - Klang..segala permohonan boleh merujuk laman sesawang www.spad.gov.my/tenders .

Apabila siap nanti projek ini dapat mengurangkan perjalanan dari KL ke Klang hanya makan masa 40 minit sahaja dari waktu sebelum ia itu 70 minit.

Lihat pada sedikit fakta berkenaan BRT ini.BRT dilengkapi 25 stesen yang boleh  meningkatkan perhubungan dengan kemudahan lain seperti Transit Aliran Ringan (LRT), Transit Aliran Massa (MRT) dan KTM Komuter..setiap hentian BRT akan dihubungkan dengan perkhidmatan bas.

Ia dapat memberi kemudahan dan manfaat kepada sekitar 1.9 juta warga kota dan mampu membawa ridership  kepada lebih 400,000 penunpang.Harus di ingat sebelum ini MRT Fasa satu Sg Buloh - Semantan telah pun beroperasi dam  kini  sedang menanti pula  pelancaran MRT Fasa Dua Semantan-Kajang pada bulan Julai ini yang mana telah pun siap  95% .

Sebagai pemerintah , sudah semesti nya tanggung jawap memberi yang terbaik kepada rakyat ada lah sebagai kemestian, dan nampak nya keajaan pimpinan Datuk Seri Najib sedng melaksana kan hasraty itu, dan SPAD sebagai yang di amanahkan sedang melnaskan tanggungjawap ini.

Menjadi negara maju nampak nya terus "omn track" dengan perojek projek seperti ini.

No comments:

Post a Comment