Sunday, 28 April 2013

Armada Perang China Menyelusup Masuk Laut Negara.

Pada bulam Mac lepas 4 kapal perang Negara China telah menyelusup masuk ke perairan Negara di Beting Serupai atau nama lain nya James Shoal yang mana bahagian ini juga di tuntut oleh Negara China.

Di atas nama latihan ketenteraan yang melibat kan 1 kapal destroyer, 2 frigates dan 1 amphibious yang boleh mendarat. Pasukan ini juga membawa bersama nya sebuah naval helicopter dan kereta kebal amphibious. Kejadian ini di lapor kan di akhbar dan media negera China secara meluas.

Ini boleh di kira dalam sejarah sebagai paling hampir sekali tentera laut China berada di kawasan “disputes” ia itu 80 km dari Bintulu.Reaksi Negara kita yang sentiasa mendahulu kan cara diplomatik mungkin menjadi sebab berita ini tidak di lapor kan secara meluas di dalam Negara.

Perlumbaan menguasai Laut China Selatan oleh tentera Negara China akibat mahu mengekang penguasaan armada laut tentera Amerika.


Ketegangan sememang nya sentiasa ujud di antara 2 kuasa besar dunia ini. Namun akibat tumpuan terhadap konflik antara 2 negara Korea membuat kan kuas abesar ini menghad kan tindakan agresif sesame mereka.

Boleh lah di kata kan kawasan laut China Selatan ini sebagai bom jangka  selain pergeseran antara 2 negara Korea , pertindihan tuntutan antara Negara Philipina, Vietnam , Malaysia serta Brunei masih di tahap rasinal lagi dan belum tercetus apa apa kejadian besar.

Latihan tentera laut China ini boleh lah di anggap menguji reaksi terhadap Negara jiran dan juga dari Amerika Syarikat.

No comments:

Post a Comment